Skip to main content

Polityka Prywatności oraz Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie określa cele oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez MEBLE BEST,

Definicje

 1. Administrator– oznacza MEBLE BEST, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: MEBLE BEST sp.z o.o , ul. Gdyńska 143 62-004 Czerwonak, NIP 7773102479, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w domenie www.sportadventure.pl oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Składają się one z klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie, a ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień.
 3. Cookies Administratora– oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne– oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis– oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.sportadventure.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Ochrona informacji i danych osobowych – Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie.

 

 1. Informacje pozyskiwane o Użytkowniku

Podczas wizyty w Serwisie Użytkownicy mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich pytań. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą znajdują się w zakładce Klauzula Informacyjna.

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego Użytkownika i jego danych. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania Platformy. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jednakże niezaakceptowanie działania większości z plików cookies uniemożliwi działanie Serwisu.

Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu z domeną internetową Serwisu, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, optymalizacją i modyfikacją Serwisu w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Użytkowników, a także w celu marketingu produktów i własnych usług. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto dane na temat Użytkowników Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Choć pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, co do zasady nie stanowią danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika. Niektóre z informacji w pewnych sytuacjach (w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania) mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, w pełni zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w zakładce Klauzula Informacyjna

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Serwisu używamy także technologii innych niż pliki cookies, np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

 1. Rodzaje wykorzystywanych cookies

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, jednak w ograniczonym zakresie – nie będzie bowiem można korzystać z funkcji, które ze swej natury wymagają plików cookies.

 • Podstawa przetwarzania cookies

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies, które nie są konieczne do funkcjonowania Serwisu ma miejsce na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności w Serwisie zgoda na korzystanie z technologii cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (na przykład za pomocą ustawień przeglądarki), co wpłynie jednak ujemnie na poziom funkcjonalności Serwisu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą przetwarzania cookies niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z tych usług jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora. W zakresie, w jakim również podmioty trzecie będące partnerami Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

 1. Cele w jakich wykorzystywane są cookies, administratorzy Cookies Zewnętrznych

Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach:

 1. Konfiguracji Serwisu:
 2. Dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu,
 3. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
 5. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
 6. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji,
 7. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 8. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 9. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej Serwisu:
 10. Wyświetlania tekstów z użyciem krojem czcionek dodatkowych, które nie są zainstalowane w systemie Użytkownika,
 11. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
 12. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 13. Świadczenia usług reklamowych:
 14. Dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkowników;
 15. Wyświetlania ankiet:
 16. Zbierania statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta;
 17. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], microsoft.com, usługa pobierania skryptów JavaScript do obsługi formularzy w technologii Microsoft .NET WebForms z zewnętrznego serwisu [administrator cookies: Microsoft z siedzibą w USA], googleapis.com, usługa pobierania plików czcionek i skryptów JavaScript z zewnętrznych serwisów, w celu optymalizacji ładowania strony internetowej Serwisu [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, pozwalających na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis w celu zapewnienia im dedykowanych treści reklamowych. Na potrzeby współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność marketingową przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika zapisuje pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność, które mogą stać się administratorem danych Klienta:
 3. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],
 4. Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],
 5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 6. com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

Więcej informacji na temat plików cookies podmiotów wskazanych w punkcie VI.2. znajduje się w ich politykach prywatności.

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności i cookie, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej Administratora i opatrzenie jej odpowiednią datą.